Project van de maand april


Uit de vele projecten die wij jaarlijks financieel ondersteunen belichten wij iedere maand een project.

Deze maand gaat het over verbetering van onderwijs voor kinderen in Ghana.

Mariette’s Child Care bouwt school in Sunyani, Ghana

marl-1


De Stichting Mariette’s Child Care

Toen de Castricumse Mariëtte Krouwel in 2004 voor een jaar naar Ghana vertrok kreeg haar leven een onverwachte wending: in Ghana ontmoette zij Moses Asagbo, met wie zij later trouwde, en samen richtten zij in Sunyani het kindertehuis Hanukkah op. Inmiddels biedt Hanukkah opvang aan 42 (wees)kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Mariëtte en Moses ondersteunen ook 20 thuiswonende kinderen in de omgeving; zij ontvangen kleding, scholing en eten omdat hun ouders onvoldoende voor hen kunnen zorgen.

Er wordt nauw samengewerkt met Social Welfare Department in Sunyani en ook via het werk van Moses, hij is een Ghanese pastor, zijn er goede contacten met de plaatselijke gemeenschap en de  directe omgeving. Hanukkah maakt zich sterk voor verschillende Millenniumdoelen zoals armoedebestrijding, het terugbrengen van kindersterfte, onderwijs, veilig drinkwater en sanitatie.

De Stichting Mariette’s Child Care ondersteunt de werkzaamheden van Mariëtte en Moses in Ghana.De bouw van de school
Een van de doelstellingen van Mariëtte en Moses is dat de kinderen na hun 18e jaar een zelfstandige toekomst kunnen opbouwen. Daarom vormen onderwijs en het leren van praktische vaardigheden en ambachten een belangrijk onderdeel van de opvoeding.
marl-2Goede scholing is niet eenvoudig in Sunyani: het basisonderwijs is óf slecht, met klassen van minimaal 50 kinderen en een zeer beperkt onderwijsniveau, óf heel duur omdat het bijzondere scholen betreft. De gehandicapte kinderen uit Hanukkah kunnen bijvoorbeeld niet naar reguliere scholen. Het plan om een eigen school te bouwen kreeg hierdoor steeds meer vorm. Een eigen school garandeert goed en betaalbaar onderwijs en kan in de toekomst tevens een bron van inkomsten worden voor Hanukkah.

In oktober 2011 is de eerste bouwfase van start gegaan en de verwachting is dat in 2013 de eerste klas met kinderen (groep 1) op school kan beginnen. Er wordt een vaste onderwijzer aangetrokken en daarna wordt de school klas voor klas verder uitgebreid. Het schoolgebouw komt aan de overkant van de weg langs Hanukkah en is ook bestemd voor de kinderen uit omliggende dorpjes. Het project is, evenals vorige projecten, een impuls voor de plaatselijke leveranciers en arbeiders. De bouwwerkzaamheden worden volledig uitgevoerd door lokale bouwvakkers en meubilair voor de inrichting wordt ter plaatse gekocht of gemaakt.

 

In 2012 doneerde Muttathara een totaalbedrag van 13.000 euro voor de bouw van de school. Daarnaast maakten wij 5.000 euro over van een anonieme donateur.

marl-3Muttathara steunt Mariëtte’s Child Care al vanaf de oprichting; zo waren er eerder donaties voor de nieuwbouw van het kindertehuis, de logeerverblijven voor de onmisbare vrijwilligers en voor een aangepaste leef- en therapieruimte voor gehandicapte kinderen.

Zie voor meer informatie: www.mchildcare.nl

Klik hier voor algemene informatie over Projecten