Geschiedenis

Het begon allemaal in de jaren zeventig van de vorige eeuw, toen de Castricumse familie Oudejans de studie van een foster-parents kind in India, Thomas Thekkedath, betaalde. Nadat hij zijn opleiding voor priester had afgerond werd hij benoemd in Muttathara, een lepradorp in de zuidpunt van India.

Foto05s
De familie Oudejans reist begin jaren tachtig naar India en bezoekt Thomas in het dorp. Zij schrikken van de armoede en de omstandigheden waaronder vooral de melaatsen moeten leven. 
Terug in Castricum wil de familie iets doen aan de situatie. Er worden verschillende acties georganiseerd, waarmee steeds meer middelen geworven worden. Dit is de aanleiding om een stichting op te richten. Op 4 mei 1983 wordt de Stichting Castricum helpt Muttathara een feit.

 

 

 

Op de foto Thomas Thekkedath en Gerard Oudejans in 1980.

Het bestuur realiseert zich dat de stichting alleen met behulp van een structurele bron van inkomsten het werk goed kan voortzetten. Eén van de bestuursleden komt met het idee om een winkel in tweedehands goederen te beginnen. De start is in de Dorpsstraat en binnen een jaar verhuist de winkel naar een oude loods op de Haarlemmerweg. De omzet stijgt snel en al spoedig is een bestelbusje nodig om goederen op te halen en thuis te bezorgen. In 1990 moet worden uitgekeken naar een ander en liefst groter pand in Castricum met veel parkeerruimte. In overleg en met steun van de gemeente valt het oog op de Castricummerwerf. In januari 1993 wordt het huidige pand in gebruik genomen.


De winkel, die de naam kreeg van het Indiase dorp waarmee alles begon - Muttathara – heeft vanaf het begin de sympathie van de Castricumse bevolking. Het dorp is door de financiële steun na een paar jaar selfsupporting en de hulp wordt afgebouwd. De stichting blijft de naam voeren, inmiddels een begrip in Castricum. Het doel van de stichting is in de loop van de jaren hetzelfde gebleven: hulp bieden aan de bevolking in ontwikkelingslanden en de inwoners van Castricum informeren over de situatie in deze landen.

 

muttathara

Jaarlijks wordt ruim € 200.000 overgemaakt aan ongeveer 40 zorgvuldig geselecteerde projecten, waaronder projecten van de nog altijd actieve Father Thomas Thekkedath.Ga voor meer informatie hierover naar Projecten. Tijdens de viering van het 25-jarig jubileum in 2008 werd bekend gemaakt dat de stichting in die eerste 25 jaar een totaalbedrag van € 3.475.726 heeft overgemaakt aan ontwikkelingsprojecten.

 

 

 

 Op de foto de winkel op de Castricummerwerf