Organisatie

Bestuur

De aansturing van de Stichting Castricum helpt Muttathara is in handen van het bestuur. Dit bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie en geeft gezamenlijk vorm aan het beleid voor de toekomst. Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur en vertegenwoordigers uit de winkel en de projectgroep. 

Dagelijks bestuur:
Elly Oude Elferink, voorzitter
Hein Hilhorst, penningmeester
Wim Noom, secretaris

Bestuursleden:
Herman Bouwens
Betty Dijkstra
Petra Visser-Rens

 

Projectgroep

Namens het bestuur beoordeelt de projectgroep alle donatieaanvragen en kent zij de verschillende donaties toe aan projecten. Per 1 maart 2013 is de samenstelling als volgt.


Jan van Loon, secretaris/wnd voorzitter
Hein Hilhorst, penningmeester
Trudy Link, lid
Anita Koeman, lid
Hilde Delvoye, lid
Hein van der Kolk, lid
John Lubbers, lid

Bestuurs- en projectgroepleden worden statutair benoemd voor een periode van vier jaar. Deze periode kan maximaal één keer worden verlengd.

De dagelijkse leiding van de winkel is in handen van winkelleiders met ondersteuning van assistent winkelleiders en coördinatoren.