Muttathara gaat met de tijd mee en vernieuwt haar website!

iphone

Links

Gemeente Castricum

Bezoek de pagina van
Gemeente Castricum

Bezoek de site

Stichting Welzijn

Bezoek de pagina van
Stichting Welzijn

Bezoek de site

Jaarlijks steunen wij vele projecten van Castricummers.

Zie hieronder een greep uit de projecten die door Muttathara worden ondersteund.

 

Mariette’s Child Care

Steun aan de stichting van Mariette Krouwel. Samen met haar Ghanese man Moses heeft zij kindertehuis ‘Hannukah’ gebouwd.

https://mchildcare.nl/

 

Grannies 2 Grannies Friesland

Een werkgroep van 11 grootmoeders. Ze proberen geld bij elkaar te krijgen om huisjes te financieren voor grootmoeders in Uganda. Grannies2Grannies is onderdeel van Pefo Uganda, welke zich richt op ondersteuning, empowerment en economische zelfstandigheid van grootmoeders die de permanente zorg dragen voor meerdere kleinkinderen en vaak in kleine hutjes wonen die elk moment kunnen instorten.

https://grannies2granniesfriesland.nl/

 

Stichting Maak Ethiopie Gezonder

De Stichting Maak Ethiopië Gezonder (SMEG) is in 2011 opgericht op initiatief van Hans en Mieke Doornbos. Hans werkte als gynaecoloog gedurende bijna 4 jaar op diverse plaatsen in Ethiopië, terwijl Mieke zich met name heeeft ingezet voor kwetsbare vrouwen en kinderen.

De stichting biedt een manier om in Nederland in wijdere kring geïnteresseerden te informeren omtrent de behoeften van de Ethiopische plattelandsbevolking en de armsten en kanslozen in de (sub)urbane gebieden. De stichting beoogt: het bevorderen van de gezondheid van de Ethiopische bevolking in de meest ruime betekenis

http://www.maak-ethiopie-gezonder.nl/

 

Stichting Vrienden van Adesa

De Stichting Vrienden van Adesa ondersteunt met haar fondsen de stichting Adesa Peru (Asociación de Desarrollo de la Educación y la Salud).

ADESA heeft twee grote projecten ontwikkeld in de sloppenwijken ten noorden van de hoofdstad Lima (Comas en Ancon). Deze projecten zijn gericht op educatie en gezondheidszorg, twee essentiële pijlers voor de ontwikkeling van een land volgens ADESA. In hun projecten besteden zij extra aandacht aan kinderen met een beperking, want helaas wordt er voor hen vanuit de regering weinig hulp geboden.

https://www.adesa.nl/

 

Overige links

www.mchildcare.nl

www.stichtingwol.com

www.adopteereenvroedvrouw.org

www.adesa.nl

www.castricumvoorethiopie.nl