Afrika heeft uw hulp nodig!

Dankzij de inkomsten uit onze kringloopwinkel en donaties kunnen wij jaarlijks ruim 200.000 euro doneren aan tientallen projecten.

Investeren in ontwikkeling en zelfstandigheid

Onze financiële hulp is de laatste jaren steeds meer gericht op investeringen die nodig zijn voor ontwikkeling en zelfstandigheid, zoals de bouw van een school, de aanschaf van een buffel etc...

(Oud) inwoners van de gemeente Castricum actief betrokken

Sinds een paar jaar steunt de stichting ook ontwikkelingsprojecten buiten India, zoals in Afrika en Midden- en Zuid-Amerika.

Projecten

De stichting Castricum helpt Muttathara heeft als doel hulp te verlenen aan projecten voor de bevolking van ontwikkelingslanden. Dankzij de inkomsten uit onze kringloopwinkel en donaties kunnen wij jaarlijks ruim 200.000 euro doneren aan tientallen projecten. Namens het bestuur beoordeelt de projectgroep alle aanvragen en kent zij de verschillende donaties toe.

Criteria
De projecten die de stichting ondersteunt zijn met name gericht op scholing en ontwikkeling van kansarme kinderen, structurele armoedebestrijding en gezondheidszorg. De duur van onze steun verschilt per project en varieert van één jaar tot meerdere jaren. Het uiteindelijke doel is dat het project en de bevolking ‘selfsupporting’ worden en onze steun niet meer nodig hebben.

Lees meer

afrika

Wilt u een donatie doen aan Muttathara?

Steun Muttathara met een donatie voor een van de vele projecten
waar Muttathara momenteel aan werkt.