Algemeen

Sinds 1983 zet een groot aantal vrijwilligers van de stichting Castricum helpt Muttathara zich in voor projecten in ontwikkelingslanden. Jaarlijks worden tientallen initiatieven van vooral Indiase organisaties financieel ondersteund. Hoewel India zich de laatste jaren enorm heeft ontwikkeld en  inmiddels tot een van tien grootste economieën van de wereld behoort, is de ongelijkheid onder de bevolking nog zeer groot. Veel mensen blijven verstoken van nieuwe ontwikkelingen en kansen en leven daardoor nog in grote armoede.

De projecten die onze stichting ondersteunt zijn met name gericht op scholing en ontwikkeling van kansarme kinderen, structurele armoedebestrijding en gezondheidszorg. Daarnaast ondersteunen wij projecten voor jonge vrouwen en moeders. De financiële steun heeft over het algemeen een tijdelijk karakter en is er op gericht om de mensen of de gemeenschap selfsupporting te maken.
Kijk voor meer informatie over donaties bij Projecten.

De inkomsten van Muttathara komen uit de verkoop van ons uitgebreide aanbod van tweedehands goederen in de winkel op de Castricummerwerf. Veel inwoners van Castricum en omgeving kiezen ervoor om spullen niet weg te gooien of te verkopen, maar naar Muttathara te brengen.

Ook zijn er donateurs en ontvangt de stichting giften ter gelegenheid van een huwelijk of jubileum. De vrijwilligers in de winkel, de projectgroep en het bestuur zorgen er samen voor dat de organisatie al bijna 30 jaar goed draait.

Lees meer

_MG_5180

Beloningsbeleid

  • De Stichting “Castricum helpt Muttathara” heeft geen medewerkers in betaalde dienst. Het Bestuur en alle andere bij de Stichting betrokken vrijwilligers ontvangen geen vacatiegeld en/of beloning voor hun werkzaamheden.
  • Gemaakte kosten, direct gerelateerd aan de uitvoering van werkzaamheden voor de Stichting, kunnen worden vergoed.
  • Als erkenning voor hun inspanningen wordt één maal per jaar, rond de Kerstdagen, aan alle vrijwilligers een beperkte gratificatie (maximaal € 50,-) uitgekeerd.

Organisatie

muttathara-9418-klein

Bestuur

De aansturing van de Stichting Castricum helpt Muttathara is in handen van het bestuur. Dit bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie en geeft gezamenlijk vorm aan het beleid voor de toekomst. Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur en vertegenwoordigers uit de winkel en de projectgroep. 

Dagelijks bestuur:
Tim de Heer, voorzitter
Arend Beltman, penningmeester
Ilonka Albers, secretaris

Bestuursleden:
Herman Bouwens, lid
Marije Kuijs, lid
Linda Schuitmann, lid


Projectgroep
Namens het bestuur beoordeelt de projectgroep alle donatieaanvragen en kent zij de verschillende donaties toe aan projecten.

Dagelijks bestuur:
Hein van der Kolk, voorzitter
Arend Beltman, penningmeester
Frans van Meggelen, secretaris

Bestuursleden:
Antoinette Blok, lid
Letti Lute, lid
Kees van Sante, lid
Jochem Grooff, lid

Bestuurs- en projectgroepleden worden statutair benoemd voor een periode van vier jaar. Deze periode kan maximaal één keer worden verlengd.

De dagelijkse leiding van de winkel is in handen van winkelleiders met ondersteuning van assistent winkelleiders en coördinatoren.

Geschiedenis

Het begon allemaal in de jaren zeventig van de vorige eeuw, toen de Castricumse familie Oudejans de studie van een foster-parents kind in India, Thomas Thekkedath, betaalde. Nadat hij zijn opleiding voor priester had afgerond werd hij benoemd in Muttathara, een lepradorp in de zuidpunt van India.

Foto05s

Op de foto Thomas Thekkedath en Gerard Oudejans in 1980.

De familie Oudejans reist begin jaren tachtig naar India en bezoekt Thomas in het dorp. Zij schrikken van de armoede en de omstandigheden waaronder vooral de melaatsen moeten leven. Terug in Castricum wil de familie iets doen aan de situatie. Er worden verschillende acties georganiseerd, waarmee steeds meer middelen geworven worden. Dit is de aanleiding om een stichting op te richten. Op 4 mei 1983 wordt de Stichting Castricum helpt Muttathara een feit. 

muttathara

Op de foto het pand van Muttathara op de Castricummer Werf.

Het bestuur realiseert zich dat de stichting alleen met behulp van een structurele bron van inkomsten het werk goed kan voortzetten. Eén van de bestuursleden komt met het idee om een winkel in tweedehands goederen te beginnen. De start is in de Dorpsstraat en binnen een jaar verhuist de winkel naar een oude loods op de Haarlemmerweg. De omzet stijgt snel en al spoedig is een bestelbusje nodig om goederen op te halen en thuis te bezorgen. In 1990 moet worden uitgekeken naar een ander en liefst groter pand in Castricum met veel parkeerruimte. In overleg en met steun van de gemeente valt het oog op de Castricummerwerf. In januari 1993 wordt het huidige pand in gebruik genomen.

De winkel, die de naam kreeg van het Indiase dorp waarmee alles begon - Muttathara – heeft vanaf het begin de sympathie van de Castricumse bevolking. Het dorp is door de financiële steun na een paar jaar selfsupporting en de hulp wordt afgebouwd. De stichting blijft de naam voeren, inmiddels een begrip in Castricum. Het doel van de stichting is in de loop van de jaren hetzelfde gebleven: hulp bieden aan de bevolking in ontwikkelingslanden en de inwoners van Castricum informeren over de situatie in deze landen.

Vacatures - Castricum helpt Muttathara!

Word vrijwilliger bij Kringloopwinkel Muttathara

De gezelligste kringloopwinkel van Castricum zoekt vrijwilligers.
In onze winkel vind je de mooiste tweedehands kleding, meubels, boeken, kunst en speelgoed. Ook hebben we een groot assortiment aan elektronica, witgoed, gereedschap, servies en huishoudelijke artikelen. De winkel wordt volledig gerund door vrijwilligers en alle opbrengsten gaan naar goede doelen in ontwikkelingslanden. Wil jij je inzetten voor het goede doel in een leuke werkomgeving?

Wij zoeken:
· Chauffeur
· Bijrijder
· Medewerker electra
· Medewerker inbreng
· Medewerker groenvoorziening rondom het pand
· Medewerker meubels
· Medewerker kleding
· Klusjesman/vrouw

Hoe werkt het? Neem bij interesse contact op via secretariaat@muttathara.nl of kom langs in de winkel en vraag naar Dick, Nico of Herman.

 

_MG_5182

Jaarverslag

Ieder jaar publiceert Muttathara in april het nieuwe jaarverslag.
Het is beschikbaar in PDF formaat. 
Klik hier om het Jaarverslag 2022 te openen.

Mocht u de Acrobat Reader software nog niet op uw computer hebben,
klik dan hier om het downloaden.

Standaardformulier ANBI-status

Stichting Castricum helpt Muttathara is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan een ANBI zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar en kunnen belastingvoordeel opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek, als via periodieke giften.

De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een ANBI. Zo moet een ANBI 90% van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. De leiding of het bestuur mag niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Een ANBI mag ook niet teveel vermogen hebben. Voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels. En een beleidsplan is verplicht. Kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn.

Klik hier hier  om het standaardformulier te downloaden