Algemeen

Sinds 1983 zet een groot aantal vrijwilligers van de stichting Castricum helpt Muttathara zich in voor projecten in ontwikkelingslanden. Jaarlijks worden tientallen initiatieven van vooral Indiase organisaties financieel ondersteund. Hoewel India zich de laatste jaren enorm heeft ontwikkeld en  inmiddels tot een van tien grootste economieën van de wereld behoort, is de ongelijkheid onder de bevolking nog zeer groot. Veel mensen blijven verstoken van nieuwe ontwikkelingen en kansen en leven daardoor nog in grote armoede.

De projecten die onze stichting ondersteunt zijn met name gericht op scholing en ontwikkeling van kansarme kinderen, structurele armoedebestrijding en gezondheidszorg. Daarnaast ondersteunen wij projecten voor jonge vrouwen en moeders. De financiële steun heeft over het algemeen een tijdelijk karakter en is er op gericht om de mensen of de gemeenschap selfsupporting te maken.
Kijk voor meer informatie over donaties bij Projecten.

De inkomsten van Muttathara komen uit de verkoop van ons uitgebreide aanbod van tweedehands goederen in de winkel op de Castricummerwerf. Veel inwoners van Castricum en omgeving kiezen ervoor om spullen niet weg te gooien of te verkopen, maar naar Muttathara te brengen.

Ook zijn er donateurs en ontvangt de stichting giften ter gelegenheid van een huwelijk of jubileum. De vrijwilligers in de winkel, de projectgroep en het bestuur zorgen er samen voor dat de organisatie al bijna 30 jaar goed draait.

Doelstelling

De Stichting Castricum helpt Muttathara heeft ten doel financiële hulp te verlenen aan projecten voor de bevolking van ontwikkelingslanden. De doelen zijn op het gebied van gezondheidszorg, educatie of de ontwikkeling van kleinschalige economische projecten. Aanvankelijk waren de doelen vooral in India te vinden ( o.a. Muttathara), nu worden ook ontwikkelingslanden in Afrika en Latijns Amerika bediend.

De gelden voor de goede doelen komen vanuit het beheren van een kringloopwinkel, waarvan de medewerkers allen vrijwilligers zijn. Een projectgroep buigt zich over de besteding van de gelden en het bepalen van de doelen.

De stichting wil ook bewustwording met betrekking tot derde wereld landen stimuleren en inwoners bewust maken van het hergebruik van goederen. (Anti-weggooi-maatschappij)

Daarover wordt elk jaar informatie gegeven in de winkel en daarbuiten.

Beleidsplan.

De Stichting Castricum helpt Muttathara ondersteunt projecten in India, Afrika en Latijns Amerika die gebaseerd zijn op gezondheidszorg, educatie en de economische ontwikkeling van kleinschalige projecten. Organisaties die op deze terreinen werkzaam zijn in India kunnen een verzoek indienen voor financiële steun van Muttathara. Nederlandse organisaties of mensen uit ons bezorgingsgebied kunnen eveneens aankloppen voor een donatie. In alle gevallen wordt door de projectgroep bekeken of deze hulpverleners volgens onze statuten daarvoor in aanmerking komen.

Lees meer

_MG_5180

Beloningsbeleid

 • De Stichting “Castricum helpt Muttathara” heeft geen medewerkers in betaalde dienst. Het Bestuur en alle andere bij de Stichting betrokken vrijwilligers ontvangen geen vacatiegeld en/of beloning voor hun werkzaamheden.
 • Vrijwilligers, werkzaam in de door de Stichting geëxploiteerde winkel en wonend op minimaal 10 km afstand, kunnen hun reiskosten declareren op basis van kosten openbaar vervoer dan wel (bij eigen vervoer) EUR 0,19 per km.
 • Andere werkelijk gemaakte kosten, direct gerelateerd aan de uitvoering van werkzaamheden voor de Stichting, kunnen eveneens worden vergoed.
 • Als erkenning voor hun inspanningen wordt één maal per jaar, rond de Kerstdagen, aan alle vrijwilligers een beperkte gratificatie (minder dan EUR 50,- ) uitgekeerd.

Organisatie

muttathara-9418-klein

Bestuur

De aansturing van de Stichting Castricum helpt Muttathara is in handen van het bestuur. Dit bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie en geeft gezamenlijk vorm aan het beleid voor de toekomst. Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur en vertegenwoordigers uit de winkel en de projectgroep. 

Dagelijks bestuur:
Tim de Heer, voorzitter
Hein Hilhorst, penningmeester
Mariska Albers, secretaris

Bestuursleden:
Herman Bouwens, lid
Betty Dijkstra, lid
Petra Visser-Rens, lid


Projectgroep
Namens het bestuur beoordeelt de projectgroep alle donatieaanvragen en kent zij de verschillende donaties toe aan projecten.

Dagelijks bestuur:
Hein van der Kolk, voorzitter
Hein Hilhorst, penningmeester
Frans van Meggelen, secretaris

Bestuursleden:
Antoinette Blok, lid
Letti Lute, lid
Kees van Sante, lid
Jochem Grooff, lid

Bestuurs- en projectgroepleden worden statutair benoemd voor een periode van vier jaar. Deze periode kan maximaal één keer worden verlengd.

De dagelijkse leiding van de winkel is in handen van winkelleiders met ondersteuning van assistent winkelleiders en coördinatoren.

Geschiedenis

Het begon allemaal in de jaren zeventig van de vorige eeuw, toen de Castricumse familie Oudejans de studie van een foster-parents kind in India, Thomas Thekkedath, betaalde. Nadat hij zijn opleiding voor priester had afgerond werd hij benoemd in Muttathara, een lepradorp in de zuidpunt van India.

Foto05s

Op de foto Thomas Thekkedath en Gerard Oudejans in 1980.

De familie Oudejans reist begin jaren tachtig naar India en bezoekt Thomas in het dorp. Zij schrikken van de armoede en de omstandigheden waaronder vooral de melaatsen moeten leven. Terug in Castricum wil de familie iets doen aan de situatie. Er worden verschillende acties georganiseerd, waarmee steeds meer middelen geworven worden. Dit is de aanleiding om een stichting op te richten. Op 4 mei 1983 wordt de Stichting Castricum helpt Muttathara een feit. 

muttathara

Op de foto het pand van Muttathara op de Castricummer Werf.

Het bestuur realiseert zich dat de stichting alleen met behulp van een structurele bron van inkomsten het werk goed kan voortzetten. Eén van de bestuursleden komt met het idee om een winkel in tweedehands goederen te beginnen. De start is in de Dorpsstraat en binnen een jaar verhuist de winkel naar een oude loods op de Haarlemmerweg. De omzet stijgt snel en al spoedig is een bestelbusje nodig om goederen op te halen en thuis te bezorgen. In 1990 moet worden uitgekeken naar een ander en liefst groter pand in Castricum met veel parkeerruimte. In overleg en met steun van de gemeente valt het oog op de Castricummerwerf. In januari 1993 wordt het huidige pand in gebruik genomen.

De winkel, die de naam kreeg van het Indiase dorp waarmee alles begon - Muttathara – heeft vanaf het begin de sympathie van de Castricumse bevolking. Het dorp is door de financiële steun na een paar jaar selfsupporting en de hulp wordt afgebouwd. De stichting blijft de naam voeren, inmiddels een begrip in Castricum. Het doel van de stichting is in de loop van de jaren hetzelfde gebleven: hulp bieden aan de bevolking in ontwikkelingslanden en de inwoners van Castricum informeren over de situatie in deze landen.

Vacatures - Castricum helpt Muttathara!

 

Vacatures

 

De leukste kringloopwinkel van Castricum en omstreken heeft weer ruimte voor drie vrijwilligers. Of je nu 18 of 78 bent, je bent van harte welkom om te reageren op de vacatures. Vrijwilliger zijn bij Muttathara is heel waardevol maar bovenal ook heel leuk. We zoeken

 

 1. Een chauffeur.

 

We werken met een poule aan chauffeurs voor de Muttathara-bestelauto. Met deze bestelauto worden goederen opgehaald en bezorgen we goederen die in de winkel zijn gekocht. Tevens help je mee om binnengebrachte goederen in de winkel te plaatsen. Als chauffeur heb je altijd een bijrijder.

 

Functie-voorwaarden

  • Je bent beschikbaar op dinsdag, donderdag of zaterdag om een paar uur voor Muttathara te rijden.
  • Je bent in het bezig van Rijbewijs B.
  • Je hebt enige ervaring in het rijden met een bestelbus.
  • Je hoeft niet heel sterk te zijn, maar voor ons en voor jezelf is het belangrijk dat je fysiek in orde bent.

 

2) Een beheerder van het buitengebied

 

Wanneer bezoekers naar de winkel komen is het fijn als het er niet alleen binnen maar ook buiten netjes uitziet. Daarom zoeken we iemand die de directe omgeving van de winkel wilt onderhouden.

 

Functie-voorwaarden

  • Je vindt het leuk om buiten te werken.
  • Je kunt het buitengebied naar eigen inzicht onderhouden en ‘ziet’ het werk. Je krijgt immers geen vaste taken maar kijkt zelf wat er nodig is.
  • Je bent flexibel inzetbaar en bepaalt samen met het winkelpersoneel wanneer je onderhoud pleegt.

 

3) Een winkelmedewerker Electra 

Er worden bij Muttathara veel gebruikte elektrische apparaten binnengebracht. Deze worden door onze electra vrijwilligers gecontroleerd, op waarde geschat en verkocht in de winkel.

 

Functie-voorwaarden

  • Je hebt enige kennis van elektrische apparaten en hun waarde.
  • Je vindt het leuk om kleine reparaties te doen aan apparaten zodat deze verkocht kunnen worden in de winkel.
  • Je bent op dinsdag, donderdag of zaterdag inzetbaar in de winkel.

 

 

 

_MG_5182

Jaarverslag

Ieder jaar publiceert Muttathara in april het nieuwe jaarverslag.
Het is beschikbaar in PDF formaat. 
Klik hier om het Jaarverslag 2019 te openen.

Mocht u de Acrobat Reader software nog niet op uw computer hebben,
klik dan hier om het downloaden.