Persbericht

Muttathara steunt Worldschool Junior Academy Project van Jac. P. Thijsse CollegeMuttathara steunt Worldschool Junior Academy Project van Jac. P. Thijsse College

Het Jac. P. Thijsse College is één van de drie Nederlandse scholen die deelnemen aan het Worldschool Junior Academy Project. In dit project  werken top-leerlingen uit ontwikkelingslanden samen met top-leerlingen in Nederland. Samen vormen zij  internationale onderzoeksteams voor overheden in ontwikkelingslanden. Als onderdeel van het project volgen zij een intensief studieprogramma en bezoeken zij elkaar. Rector Christine Hylkema: “Dit project is ontzettend belangrijk. Het is volledig gebaseerd op gelijkwaardigheid en het ontwikkelen van elkaars talenten. Lokale overheden leveren onderzoeksvragen en samen voeren de leerlingen dit onderzoek uit en komen zo tot aanbevelingen tot verbetering van de leefomgeving. Voor de leerlingen uit Oeganda en Gambia is dit een ideale opstap naar, bijvoorbeeld, een universiteit en voor onze leerlingen een unieke kans om aan deze ontwikkeling bij te dragen”.

De bijdrage van de Stichting Muttathara maakt deelname van leerlingen uit Gambia en Oeganda mogelijk. Uit deze bijdrage worden de kosten betaald die zij lokaal moeten maken, zoals paspoort, visum en studiematerialen.  Elly Oude Elferink, voorzitter van de Stichting Muttathara: “Wij steunen graag projecten in ontwikkelingslanden die een partner of sponsor hebben in Castricum en omgeving. Onderwijsprojecten staan ook hoog op onze lijst van te steunen goede doelen. Daarom steunen we het Jac. P. Thijsse graag met dit project. En wat zo mooi is: zo steunen we niet alleen de ontwikkeling van de betrokken leerlingen in Gambia en Oeganda. Ook de leerlingen van het Jac. P. Thijsse College leren natuurlijk enorm veel juist door de deelname van studenten uit deze ontwikkelingsgebieden. Bovendien, door de betrokkenheid van het Jac. P. Thijsse hebben een extra zekerheid dat het geld ter plekke goed wordt besteed. Kortom, we zijn blij dit project te kunnen steunen”.