Kinderboekenweek oktober 2018

Dit jaar vindt tussen 3 t/m 14 oktober de Kinderboekenweek plaats, het thema is ‘Vriendschap’.

Sinds een paar jaar is het traditie om de opbrengst te gunnen aan een organisatie die zich inzet voor onderwijs/leerprogramma’s in ontwikkelingslanden.

Als projectgroep hebben wij dit keer gekozen voor de stichting StartUp4kids.

StartUp4kids biedt sociaal achtergestelde kinderen extra scholing om ze te helpen zich te ontplooien en kansen te benutten.

StartUp4kids biedt in ontwikkelingslanden financiële steun aan lokale NGO’s die sociaal achtergestelde kinderen extra scholing geven op financieel, sociaal en persoonlijk vlak.

In Nederland voert de organisatie zelf soortgelijke scholingsprojecten uit direct in samenwerking met scholen.

StartUp4kids is actief in Nepal, Oeganda, Guatamala, Ethiopië en Peru.

https://www.startup4kids.nl/