De 85ste Boekenweek vindt plaats tussen 7 en 15 maart a.s.

Het lezen van boeken zet aan tot nadenken, zodat lezers begrip ontwikkelen voor anderen en minder vasthouden aan vooroordelen.
De projectgroep heeft ervoor gekozen de opbrengst uit verkoop van boeken dit keer te schenken aan het project van Grannies2Grannies.Grootmoeders uit de Noordelijke provincies zetten zich in voor grootmoeders in Afrika die veelal hun kinderen verloren aan Aids waarna zij de zorg voor de kleinkinderen op zich hebben genomen.  

We danken jullie bij voorbaat voor jullie inzet tijdens de boeken week en hopen dat er weer een mooi bedrag aan boeken zal worden verkocht.  

Namens de projectgroep Letti Lute